ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 206
tel.: +48-56-611-21-54
e-mail: aszpak@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7601-1230

Zainteresowania:
Prawo międzynarodowe, w tym międzynarodowe prawo humanitarne, miasta w stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwo ludzkie, ludy tubylcze.

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
spotkanie możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą mailową
Zobacz profil w Bazie Wiedzy