ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 117
tel.: +48-56-611-2143
e-mail: ea@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2084-6439

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
wtorek w godz. 12:15–13:15
Zobacz profil w Bazie Wiedzy