ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Patryk Tomaszewski
adiunkt
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 104
tel.: 56 611 21 32
e-mail: patrykt@umk.pl
www: http://www.patryktomaszewski.pl
ORCID: 0000-0002-2333-9256

Zainteresowania:
- Bezpieczeństwo międzynarodowe - w myśli politycznej
- zwalczanie terroryzmu
- bezpieczeństwo społeczności lokalnych - socjologia bezpieczeństwa
- organizacje akademickie od historii do współczesności
- obrona konieczna

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
piątek w godz. 13:00–14:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy