ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Magdalena Redodr hab. Magdalena Redo, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 110, Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 21 38
e-mail: dynus@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1274-3181

Dyżur wrześniowy – możliwość poprawki:
środa 13.09 o godz. 11:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy