ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Magdalena Redodr hab. Magdalena Redo, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 110
tel.: 56 611 21 38
e-mail: dynus@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1274-3181

Dyżur w semestrze zimowy roku akad. 2022/2023:
Zobacz profil w Bazie Wiedzy