ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Systemów Politycznych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 141, Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2173
e-mail: bmich@umk.pl
www: http://michalak.prac.umk.pl
ORCID: 0000-0003-4920-439X

Zainteresowania:
Doktor habilitowany nauk społecznych, politolog. Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji UMK. Pracownik Katedry Systemów Politycznych (wcześniej Katedry Teorii Polityki) na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Specjalista z zakresu prawa wyborczego i referendalnego, teorii systemów wyborczych, procedur decyzyjnych oraz partii politycznych i systemów partyjnych. Stały ekspert prawa wyborczego Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, współpracownik Krajowego Biura Wyborczego.

Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2023/2024:
Zobacz profil w Bazie Wiedzy