ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Katarzyna Kącka
adiunkt
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 103, Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2131
e-mail: kkacka@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3636-5859

dyżur:

czwartki 11.15-12.15
Zobacz profil w Bazie Wiedzy