ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Katarzyna Kącka
adiunkt
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 103
tel.: +48-56-611-2131
e-mail: kkacka@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3636-5859

Dyżur:

3 lutego - 8.00-9.00

10 lutego - 8.30-9.30

24 lutego - 8.30-9.30
Zobacz profil w Bazie Wiedzy