ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Karolina Gawron-Tabor
adiunkt
Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 210
tel.: 56 611 21 58
e-mail: k.gawron-tabor@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8535-913X

Dyżury:
Zobacz profil w Bazie Wiedzy