ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Jakub Kufel
adiunkt
Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 115
tel.: 56 611 21 41
e-mail: j.kufel@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1679-7213

Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2023/2024:
Zobacz profil w Bazie Wiedzy