ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

prof. dr hab. Roman Bäcker
profesor
Katedra Filozofii i Teorii Polityki, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 208
tel.: +48-56-611-2120
e-mail: backer@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3796-3711

Zainteresowania:
teoria polityki, myśl polityczna, systemy polityczne Polski i Rosji

Dyżur w semestrze letnim roku akad. 2021/2022:
środy w godz. 10:00–11:30
lub online na platformie MS Teams po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą mailową
Zobacz profil w Bazie Wiedzy