ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

prof. dr hab. Waldemar Rezmer
profesor
Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 108, Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 21-36
e-mail: wre@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9229-2706

Zobacz profil w Bazie Wiedzy