ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Joanna Rezmer
adiunkt
Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 105
tel.: +48-56-611-2133
e-mail: jrezmer@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3506-9556

Dyżur we wrześniu:
09.09 w godz. 12:00–13:30 – dyżur online na platformie Moodle
     link: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/course/view.php?id=399
     hasło: dyżur
15.09 – dyżur stacjonarny w godz. 12:00–13:30
Zobacz profil w Bazie Wiedzy