ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 115
tel.: +48-56-611-2141
e-mail: ph@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4164-6310

Dyżur prodziekański na platformie BigBlueButton
środa w godz. 12:00–13:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy