ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 119
tel.: +48-56-611-21-45
e-mail: ph@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4164-6310

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
czwartek w godz. 10:30–11:30
Zobacz profil w Bazie Wiedzy