ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Maria Wincławska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Systemów Politycznych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 211, Stefana Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2159
e-mail: mariawin@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3222-0572

Terminy konsultacji:
Lipiec 1-18 - środy 8:45-9:45
sierpień - urlop

Zobacz profil w Bazie Wiedzy