ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Maria Wincławska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Systemów Politycznych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 211
tel.: +48-56-611-2159
e-mail: mariawin@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3222-0572

Dyżur w semestrze letnim roku akad. 2021/2022:
środy w godz. 14:45–15:40 lub na platformie ZOOM po uprzednim umówieniu się
Zobacz profil w Bazie Wiedzy