ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Rafał Willa
adiunkt
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 204, Stefana Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-21-22
e-mail: rafalw@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1373-3823

Zobacz profil w Bazie Wiedzy