ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Rafał Willa
adiunkt
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 204
tel.: 56-611-21-22
e-mail: rafalw@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1373-3823

Dyżur w trakcie sesji letniej roku akad. 2021/2022:
15.06 godz. 9:00-10:00
23.06 godz. 9:00-10:00
11.07 godz. 9:00-10:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy