ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Wiktor Szewczak
adiunkt
Katedra Filozofii i Teorii Polityki, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 215, Stefana Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2161
e-mail: szewczak@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7842-475X

Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2023/2024:
poniedziałki w godz. 18:15–19:15

Terminy konsultacji:
dyżur w sesji poprawkowej: 14 września, godz. 13.00-14.00, pok. 215

Zobacz profil w Bazie Wiedzy