ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Wiktor Szewczak
adiunkt
Katedra Filozofii i Teorii Polityki, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 215
tel.: +48-56-611-2161
e-mail: szewczak@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7842-475X

Dyżur we wrześniu:
05.09 w godz. 14:00–15:00
14.09 w godz. 17:00–18:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy