ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Sławomir Drelich
adiunkt
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 212
tel.: 56 611 21 65
e-mail: slawekdrelich@umk.pl

Dyżur w semestrze letnim roku akad. 2021/2022:
poniedziałki w godz. 16:30–16:45 oraz 18:15–18:30,
wtorki w tygodniach parzystych w godz. 14:45–15:00, 16:30–16:45 oraz 18:15–18:30
czwartki na platformie MS Teams w godz. 9:30–9:45
Zobacz profil w Bazie Wiedzy