ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Sławomir Drelich
adiunkt
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 212
tel.: 56 611 21 65
e-mail: slawekdrelich@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0620-893X

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
poniedziałek w godz. 18:15–18:45
wtorek w godz. 14:45–15:00 oraz 16:30–16:45
Zobacz profil w Bazie Wiedzy