ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 107
tel.: +48 56 611 21 35
e-mail: michalstrzel@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5701-6287

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
piatek w godz. 9:30–11:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy