ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 212, Stefana Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: + 48 56 611 21 65
e-mail: bialkowski@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5215-1271

Dyżur w semestrze letnim roku akad. 2023/2024:
Zobacz profil w Bazie Wiedzy