ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

500 / Server error

Błąd serwera / 500

Przepraszamy, wystąpił błąd serwera. Prosimy spróbować później. Jeśli błąd będzie się powtarzał, to prosimy o kontakt z administratorem: grusia@umk.pl, marekcz@umk.pl, efa@umk.pl

500 / Internal server error

Sorry, there was a server error. Please try reaching this page later. If the error is still here, please contact the administrator: grusia@umk.pl, marekcz@umk.pl, efa@umk.pl

dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Systemów Politycznych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 218, Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2164
e-mail: kawaj@umk.pl
www: http://www.ksprp.umk.pl
ORCID: 0000-0002-4201-8028

Dyżur czasowo zawieszony – kontakt przez email
Zobacz profil w Bazie Wiedzy