ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Systemów Politycznych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 111
tel.: +48-56-611-2139
e-mail: mcz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3227-0035

Dyżur w semestrze zimowy roku akad. 2022/2023:
środa w godz. 13:00–14:30
Zobacz profil w Bazie Wiedzy