ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Systemów Politycznych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 111, Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2139
e-mail: mcz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3227-0035

Terminy konsultacji:
W okresie letnim: środy 13.00-14.00, urlop: 27 lipca - 15 września

Zobacz profil w Bazie Wiedzy