ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Mariusz Popławskidr Mariusz Popławski
adiunkt
Katedra Systemów Politycznych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 111
tel.: +48 56 611 21 39
e-mail: mpoplawski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5563-5308

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
czwartek w godz. 9:15–9:45Terminy konsultacji:
Poniedziałki, 11:15-11:30, 13:00-13:15, 14:45-15:00, 16:30-16:45

Zobacz profil w Bazie Wiedzy