ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Łukasz Perlikowski
adiunkt
Katedra Filozofii i Teorii Polityki, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 113, Stefana Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 21 40
e-mail: lukasz.perlikowski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-4504-7625

Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2023/2024:
Zobacz profil w Bazie Wiedzy