ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Adam Hołub, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 214, Stefana Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 21 60
e-mail: adam.holub@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8865-6543

Zobacz profil w Bazie Wiedzy