ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 203, Stefana Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 21 51
e-mail: michal.balcerzak@umk.pl
www: https://umk.academia.edu/MichałBalcerzak
ORCID: 0000-0002-6421-1742

Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2023/2024:
czwartki w godz. 10:30–11:30Terminy konsultacji:
środy, godz. 12.00 - 13.00 (w październiku z wyjątkiem 20.10). Jednocześnie zachęcam do kontaktu e-mailowego.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy