ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Radosław Potorski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 205
tel.: +48-56-611-2153
e-mail: potorski@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0452-4816

Dyżur we wrześniu:
09.09, 13.09 i 20.09 w godz. 12:15–13:15
Zobacz profil w Bazie Wiedzy