ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Frankfurt nad Menem, Strasburg, Paryż, Monachium, Wiedeń, Praga – wrzesień 2020

W dniach 20–30 września 2020 r. studenci naszego Wydziału biorący udział w projekcie „Studentki i studenci WPiSM (WNoPiB) poszukiwani na rynku pracy!” współfinansowanym ze środków UE wzięli udział w zagranicznych wizytach studyjnych.

Byliśmy m.in. na spotkaniu w Bundesbanku we Frankfurcie nad Menem, w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, na spotkaniu z przedstawicielami Rady Europy oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, na spotkaniu w Ambasadzie RP w Paryżu, na spotkaniu z przedstawicielami Stacji Naukowej PAN w Paryżu oraz Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Paryżu. W Wiedniu spotkali się z nami przedstawiciele Ambasady RP w Wiedniu, Instytutu Polskiego w Wiedniu, Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Wiedniu oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy OBWE.

Galeria zdjęć: