Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Grant w programie „Rozwój Czasopism Naukowych”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program:

Rozwój Czasopism Naukowych

Czasopismo: Historia i Polityka

Zadanie:

Koszty weryfikacji i korekty artykułów naukowych w czasopiśmie i ich streszczeń, w tym korekty tłumaczenia na języki obce tych artykułów i ich streszczeń

Kierownik: dr Katarzyna Kącka

Wartość finansowania:

25.000,00 zł