ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Bezpieczeństwo narodowe

CZYM JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Kierunek bezpieczeństwo narodowe jest atrakcyjnym oraz – w kształcie oferowanym przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK – innowacyjnym i unikatowym kierunkiem, łączącym elementy nauk o bezpieczeństwie oraz polityce i administracji.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Jest to nowoczesny i wszechstronny profil kształcenia, jeden pożądanych obecnie na rynku pracy – funkcjonuje na potrzeby bezpieczeństwa państwa, obronności oraz porządku publicznego.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W UMK?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają charakter interdyscyplinarny i oferują wszechstronną wiedzę dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym.

Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom zrozumieć charakter bezpieczeństwa narodowego, umożliwią im tworzenie wariantów zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia, a także organizowanie działań indywidualnych i zbiorowych w różnych sytuacjach wynikających ze współczesnego i przyszłego środowiska bezpieczeństwa.

CO PO STUDIACH?

To pytanie stawia sobie wielu absolwentów. Dzięki szerokiej ofercie programowej kierunek bezpieczeństwo narodowe umożliwia zatrudnienie absolwentów w wielu branżach.

Znajdą oni pracę w instytucjach, służbach i organach państwowych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, obronności i porządku publicznego (szczególnie w służbach mundurowych), strukturach administracji samorządowej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach naukowo-badawczych i oświatowych zajmujących się bezpieczeństwem, czy podmiotach gospodarczych. Absolwent BN może znaleźć zatrudnienie w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.