ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Bezpieczeństwo wewnętrzne

CZYM JEST BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to ogół zagadnień dotyczących występowania oraz przeciwdziałania zagrożeniom w sektorze publicznym i prywatnym. Bezpieczeństwo jest też jedną z najważniejszych potrzeb społecznych i jednocześnie ważną kwestią lokalną oraz globalną. Na pewno dostrzegasz, że świat zmienia się bardzo dynamicznie, co oprócz szybkiego tempa rozwoju powoduje także częste występowanie coraz groźniejszych sytuacji kryzysowych. W efekcie tych procesów i zjawisk powstała potrzeba opracowania procedur oraz systemów bezpieczeństwa, a wciąż wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów. Umiejętność szacowania ryzyka stała się niezbędna w prawie każdym zawodzie.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UMK?

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest obecnie jednym z najchętniej wybieranych przez studentów kierunków z zakresu nauk społecznych. Dlaczego? Na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie możesz rozwijać swoje zainteresowania związane z bezpieczeństwem, ale także przygotowywać się do przyszłej pracy w ramach praktyk, czy dodatkowych zajęć i kursów. Studiując na uniwersytecie otrzymasz solidną wiedzę teoretyczną, którą będziesz mógł wykorzystać praktycznie. Nasi absolwenci potrafią analizować i prognozować zagrożenia, a także rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny kierunek, w ramach którego zapoznasz się z elementami obronności, polityki, ekonomii, prawa, czy socjologii, a jeśli zechcesz, to oferujemy także kursy strzeleckie i wiele innych. To od Ciebie zależy, w jakim obszarze będziesz się specjalizował. Po studiach możesz być ekspertem bezpieczeństwa publicznego, ekonomicznego, politycznego czy militarnego.

CO PO STUDIACH?

Mając ukończone bezpieczeństwo wewnętrzne możesz pracować w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • administracji rządowej,
  • centrach zarządzania kryzysowego,
  • policji i służbach specjalnych.

W sektorze prywatnym możesz także zostać zatrudniony jako:

  • specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych,
  • analityk w firmach z sektorów cechujących się dużą dynamiką zmian,
  • specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego,
  • specjalista z zakresu ochrony osób i mienia.