ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Politologia

CZYM JEST KIERUNEK POLITOLOGIA?

Interesujesz się polityką? Chcesz poznać mechanizmy władzy i życia politycznego? Chcesz umieć poprowadzić kampanię polityczną by wygrać wybory, dowiedzieć się jak skutecznie sprawować władzę, zrozumieć na czym polega i jak działa polityka we współczesnym świecie? POLITOLOGIA jest właśnie dla Ciebie!

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITOLOGIĘ W UMK?

 • Mamy bogate doświadczenie, wysoko wykwalifikowaną, kompetentną i przyjazną studentom kadrę naukową,
 • Zajmujemy niezmiennie wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych, politologia na WNoPiB uzyskała jako jedna z nielicznych w Polsce ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
 • Mamy bogaty program studiów, zajęć praktycznych i do samodzielnego wyboru przez studenta, w tym wiele fakultetów w językach obcych,
 • Mamy liczne kontakty międzynarodowe, pomagamy w organizowaniu wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach za granicą,
 • Nasi absolwenci doskonale radzą sobie na rynku pracy,
 • Toruń jest doskonałym miejscem nie tylko do studiowania, ale też do poznawania nowych ciekawych ludzi i miejsc.

CO PO STUDIACH?

Po studiach na kierunku politologia z powodzeniem znajdziesz pracę:

 • w administracji państwowej i samorządowej,
 • w organach partii politycznych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w mediach,
 • w ośrodkach badania opinii publicznej lub w instytucjach naukowych,
 • jako doradca polityczny lub specjalista ds. public relations i marketingu.