ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Stosunki międzynarodowe

CZYM SĄ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?

Interesujesz się tym, co aktualnie dzieje się w międzynarodowej polityce, gospodarce, sferze bezpieczeństwa? Chcesz wiedzieć, dlaczego różne wydarzenia mogą (a nierzadko mają) wpływ na Twoje życie? Szukasz informacji o Polsce i jej roli w globalnej wiosce? Czujesz potrzebę zrozumienia zachowań i decyzji na arenie międzynarodowej? Myślisz o podszlifowaniu swoich umiejętności językowych, także w międzynarodowym towarzystwie lub na wyjeździe zagranicznym? A może pragniesz zaangażować się w pracę kół naukowych lub wolontariat? Jeśli odpowiedź na te pytania jest twierdząca to znaczy, że jesteś we właściwym miejscu!!! Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów idealny dla Ciebie!!!

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W UMK?

Decydując się na stosunki międzynarodowe na WNoPiB UMK wiesz, że wybierasz:

  • interesujące i rozwijające studia,
  • unikatową w skali kraju ofertę dydaktyczną, tworzoną we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, ekspertami oraz absolwentami,
  • unikatowe w skali kraju specjalizacje oraz bogatą ofertę zajęć fakultatywnych także w językach obcych,
  • liczne kontakty międzynarodowe, spotkania z politykami, dyplomatami, urzędnikami oraz studentami z zagranicy (najwięcej na UMK!),
  • pomoc i doradztwo w zakresie organizowania wyjazdów, stypendiów i staży na innych uniwersytetach w Polsce (np. MOST) oraz zagranicą (np. Erasmus Plus, Fundusz Wyszehradzki, staże w ambasadach),
  • wysoko ocenianą, kompetentną i przyjazną kadrę specjalistów.

CO PO STUDIACH?

Dzięki naszym studiom jesteś przygotowany do pracy w administracji publicznej (współpraca z zagranicą, komunikacja i dyplomacja). Praktyczna znajomość języków obcych ułatwi Ci zdobycie posady, czy to w NGO-sach, instytutach, organizacjach i agencjach międzynarodowych, czy też w przedsiębiorstwach działających w obrocie zagranicznym. Otworem stoją przed Tobą także ośrodki badawcze i eksperckie zajmujące się stosunkami międzynarodowymi, media branżowe, a na najlepszych czeka kariera naukowa.

Stosunki międzynarodowe na WNoPiB UMK to inwestycja w Twoją przyszłość! Dołącz do Nas!