Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Academia Rerum Socialium

Informacje nt. rekrutacji i programu kształcenia ->

Terminarz czynności rekrutacyjnych w roku 2019:

Termin ogłoszenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej: 1 sierpnia 2019
Termin zakończenia naboru zgłoszeń kandydatów do szkoły doktorskiej (styp. podst.): 30 sierpnia 2019
Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 2 września-10 września 2019
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji na stronie Szkoły: 16 września 2019
Termin dostarczenia odpisu dyplomu studiów magisterskich: 20 września 2019
Termin złożenia odwołań: do 30 września 2019
Wpis na listę doktorantów: do 30 października 2019 w rekrutacji podstawowej, dowolny w rekrutacji grantowej (nabór do szkoły ma charakter ciągły).