Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Dyscyplina Nauk o Polityce i Administracji

Rada Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji

Stopnie i tytuły naukowe