ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

University of the Arctic

The UArctic Thematic Network on Arctic Law utworzył nową podgrupę: Philosophy of Law in the Arctic. Podgrupa skupia filozofów i badaczy zainteresowanych filozofią prawa w Arktyce. Na czele grupy badawczej stoi dr Dawid Bunikowski, University of Eastern Finland. Grupa składa się z naukowców z różnych środowisk akademickich, na przykład antropologów z Arktyki pochodzących ze społeczności lokalnych, historyków, prawników, ekologów kulturowych i filozofów. Z WPiSM w jej skład wchodzi dr hab. Agnieszka Szpak, która zajmuje się szeroko pojętą pozycją ludów tubylczych na arenie międzynarodowej i w świetle prawa międzynarodowego.

Grupa organizuje konferencje, seminaria i inne spotkania oraz wydarzenia lub dyskusje online w celu wymiany poglądów i pomysłów. Działalność grupy obejmuje także wspólne publikacje i wnioski o finansowanie.

W szczególności celem grupy jest próba odpowiedzi na dwa pytania:

  • Czym jest „prawo ludów tubylczych w Arktyce” z punktu widzenia zachodniej filozofii prawa?
  • Czym jest „prawo” dla ludów tubylczych w Arktyce?

Więcej szczegółów

Efektem pracy grupy jest m.in. publikacja: D. Bunikowski (red.), Philosophy of Law in the Arctic, Rovaniemi 2016 z artykułem dr hab. Szpak ‘Status of Indigenous Peoples in International Law’ (ss. 108-115).

philosophy of law in the arctic