Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Prowadzący lektorat na WNoPiB

TERMINY I MIEJSCA KONSULTACJI

https://spnjo.umk.pl/studium/pracownicy/

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK ROSYJSKI