Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Ścieżka językowa / Lektorat

PRZED LEKTORATEM

I ROK STUDIÓW

Na początku I roku wykonaj obowiązkowy Test Diagnostyczny dostępny do 27 października. Test jest dostępny po zalogowaniu się na platformie Moodle.

Celem testu jest określenie wejściowego poziomu znajomości języka obcego, ujętego w programie studiów na danym kierunku.

Rozwiązanie testu jest niezbędne, by uzyskać możliwość zapisania się na obowiązkowe zajęcia z języka obcego (na II roku studiów I stopnia i na I roku studiów II stopnia). Jednak uzyskany wynik (np. niezaliczenie testu) nie ma wpływu na przyjęcie do grupy z wybranego języka. (Test nie jest żadną podlegającą ocenie formą egzaminu, ani zaliczenia).

Dla studentów, którzy uzyskali poziom niższy niż B1, SPNJO przygotowało specjalną ofertę uzupełniającą, w postaci odpłatnych kursów przygotowujących do rozpoczęcia lektoratu na II roku studiów.

Więcej informacji: http://www.spnjo.umk.pl/

Na kierunku Stosunki międzynarodowe w semestrze letnim rozpoczyna się nauka drugiego języka obcego w SPNJO (niemiecki, rosyjski). Zajęcia mogą odbywać się na poziomie A1 (dla osób, które nie uczyły się języka niemieckiego). Zajęcia odbywają się przez 4 semestry po 30 godzin.

II ROK STUDIÓW

Na lektorat języka obcego obowiązuje rejestracja. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami rejestracji.

Lektorat z j. obcego

Po każdym stopniu standaryzowany egzamin pisemny, oceniający umiejętności czytania, słuchania i znajomości słownictwa specjalistycznego oraz struktur gramatycznych.

Dla studentów II roku oferujemy dodatkowy kurs odpłatny Powtórka przed egzaminem, który obejmuje powtórzenie technik egzaminacyjnych i uzupełnienie brakujących umiejętności językowych, w szczególności gramatycznych.

Zwolnienia z lektoratu na podstawie

III ROK STUDIÓW

Oferujemy szeroki wachlarz kursów. Pełna oferta dostępna na stronie

https://spnjo.umk.pl/kursy/kursy-doskonalace/wybierz-kurs-doskonalacy/

Projekt językowy – FUTURO: https://spnjo.umk.pl/student/projekty-unijne/

IV ROK STUDIÓW

Studentom I roku II stopnia przypominamy, że do 25 października każdego roku należy rozwiązać Test Diagnostyczny z języka obcego. Test jest dostępny po zalogowaniu się na platformie Moodle.

Na studiach II stopnia lektorat odbywa się w II semestrze I roku w wymiarze 30 godzin (2 godz./tydz.) i kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem i uzyskaniem 3 punktów ECTS. Obowiązkowy jest komponent ustny (udział w debacie) stanowiący część składową oceny z egzaminu końcowego. 

Zwolnienia z lektoratu

Student może zostać zwolniony z lektoratu na podstawie:

V ROK STUDIÓW

Projekt językowy – FUTURO: https://spnjo.umk.pl/student/projekty-unijne/

 


Oferta uzupełniająca – odpłatna

Zakończenie obowiązkowego lektoratu nie oznacza braku możliwości dalszego kształcenia językowego. SPNJO oferuje szereg atrakcyjnych zajęć, wśród których największą popularnością cieszą się:

SPNJO jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym. Oferujemy szeroki wybór kursów ogólnych i specjalistycznych z możliwością zdawania międzynarodowych egzaminów językowych.

Przykłady:

egzamin TOLES dostępny jest na trzech poziomach:

egzaminy TELC dla wszystkich języków A1-C1:

kurs językowy: rozwijanie swobodnej komunikacji (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski)

Pełna oferta

tel. 56 611 42 12