Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta WNoPiB

Dziekan wraz z Radą Dziekańską naszego Wydziału ogłasza konkurs na najlepszego studenta, absolwenta WNoPiB oraz osoby o znacznych osiągnięciach w konkurencji międzynarodowej w roku akademickim 2020/2021.

W konkursie mogą brać udział studenci/absolwenci wszystkich kierunków WNoPiB, którzy osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,5 i wyróżniają się osiągnięciami w działalności naukowej, sportowej, artystycznej lub innych formach działalności społecznej.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie wypełnionego wniosku w wersji papierowej do pokoju 130 oraz w wersji elektronicznej (plik word) na adres: kaskwas@umk.pl do 6 września 2021 r.

Wnioski do pobrania:

najlepszy student 2020/2021

najlepszy absolwent 2020/2021

wyróżnienie