Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta WNoPiB

[wpis archiwalny]

Dziekan wraz z Radą Dziekańską naszego Wydziału ogłasza konkurs na najlepszego studenta oraz absolwenta WNoPiB w roku akademickim 2022/2023.

W konkursie mogą brać udział studenci/absolwenci wszystkich kierunków WNoPiB, którzy osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,5 i wyróżniają się osiągnięciami w działalności naukowej, sportowej, artystycznej lub innych formach działalności społecznej.

Przyjmowane będą także zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia za szczególne zasługi w rozsławianiu imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie wypełnionego wniosku w wersji papierowej do pokoju 124 oraz w wersji elektronicznej (plik word) na adres: renata.galij@umk.pl do 8 września 2023 r.

Wnioski do pobrania:

najlepszy student 2022/2023

najlepszy absolwent 2022/2023

wyróżnienie