Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Doktoranci

Katarzyna Amrozy
Natalia Ciszewska
Adrianna Czarnecka
Michał Dahl
Natalia Gburzyńska
Kamil Gofron
Piotr Graczyk
Joanna Kobylska
Paulina Kruszyńska
Maria Lewandowska
Piotr Majewski
Piotr Pięta
Kamila Rezmer-Płotka
Patrycja Rutkowska
Katarzyna Sopolińska
Daniel Urbański
Agnieszka Zakościelna