Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Nowa zastępczyni kanclerza

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Izabela Kurjata objęła stanowisko zastępcy kanclerza UMK ds. administracyjnych.

Izabela Kurjata ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK oraz studia MBA w zakresie zarządzania szkołą wyższą prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Odbyła szereg kursów dokształcających m.in. z procedur awansowych w nauce i działalności promocyjnej w uczelni wyższej, ma certyfikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie doskonalenia kadry zarządzającej. Jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu szkolnictwa wyższego, w tym procesu bolońskiego.

Od 25 lat związana jest zawodowo z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę rozpoczynała w Bibliotece Uniwersyteckiej, skąd przeszła do Działu Socjalnego, a następnie Działu Organizacyjnego uniwersyteckiej administracji. Od 2004 r. kierowała sekretariatem Instytutu Stosunków Międzynarodowych, a od 2009 r. była kierowniczką dziekanatu Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Stanowisko zastępcy kanclerza ds. administracyjnych objęła po Tomaszu Jędrzejewskim, który w lutym został kanclerzem UMK.

pozostałe wiadomości