Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Czas dyplomatoriów

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

16 listopada Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zainauguruje cykl tegorocznych dyplomatoriów. Uroczyste rozdania dyplomów absolwentom UMK potrwają do kwietnia 2020.

Od 1 października zmieniły się struktury i nazwy niektórych wydziałów UMK. Uroczyste rozdania dyplomów absolwentom kierunków, które zostały przeniesione na nowe wydziały, w większości odbędą się w ramach porządku sprzed 1 października. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych rozda dyplomy absolwentom kierunków dawnego Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Pedagogicznych. Władze Wydziału Humanistycznego pogratulują absolwentom kierunków związanych z dawnym Wydziałem Filologicznym. Podczas dyplomatorium Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych zostaną wręczone dyplomy absolwentom kierunków dawnego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz weterynarii. Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie rozda dyplomy absolwentom kierunków dawnego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Absolwenci dawnego Wydziału Nauk o Ziemi przyjmą dyplomy na uroczystości zorganizowanej przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Absolwenci architektury informacji, etnologii - antropologii kulturowej, zarządzania informacją i bibliologii oraz historii sztuki zostaną zaproszeni na dyplomatorium zorganizowane przez Wydział Nauk Historycznych, który poprzednio prowadził te kierunki.

Harmonogram dyplomatoriów 2019:

 

Wydział Chemii

Kierunki:

 • chemia
 • chemia kosmetyczna
 • chemia medyczna
 • chemia i technologia żywności
 • chemia kryminalistyczna
 • materiały współczesnych technologii

 

sobota 16 listopada 2019

10:00

Aula UMK

Wydział Farmaceutyczny CM

Kierunki:

 • analityka medyczna
 • farmacja
 • kosmetologia

 

sobota 23 listopada 2019

12:00

Aula A i B, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska, budynek A

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Kierunki:

z dawnego Wydziału Humanistycznego:

 • filozofia
 • socjologia
 • psychologia
 • kognitywistyka
 • medioznawstwo
 • MISH-S
 • praca socjalna

z dawnego Wydziału Nauk Pedagogicznych:

 • pedagogika
 • pedagogika medialna
 • pedagogika specjalna

 

sobota 14 grudnia 2019

10:00

Aula UMK

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kierunki:

 • astronomia
 • automatyka i robotyka
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • informatyka stosowana

 

sobota 23 listopada 2019

10:00

WFAiIS, sala nr 26 Instytutu Aleksandra Jabłońskiego

Wydział Humanistyczny

Kierunki:

z dawnego Wydziału Filologicznego:

 • East and Central European Studies
 • filologia angielska
 • filologia bałkańska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna i studia  śródziemnomorskie
 • filologia polska
 • filologia polska jako obca
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia włoska
 • japonistyka
 • komparatystyka literacko-kulturowa
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka praktyczna i copywriting
 • lingwistyka stosowana
 • logopedia

 

11 stycznia 2020

10:00

Aula UMK

Wydział Lekarski CM

Kierunki:

 • lekarski
 • biotechnologia
 • inżynieria biomedyczna
 • optyka okularowa z elementami optometrii
 • optometria

 

niedziela 17 listopada 2019

10:00

Filharmonia Pomorska

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunki:

 • matematyka
 • matematyka i ekonomia
 • matematyka stosowana
 • informatyka

 

sobota 7 grudnia 2019

13:00

Aula WMiI

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Kierunki:

z dawnego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

 • biologia
 • biologia sądowa
 • biotechnologia
 • diagnostyka molekularna
 • global change biology
 • ochrona środowiska
 • sport i wellness

przeniesione z Centrum Weterynarii:

 • weterynaria

 

sobota 7 grudnia 2019

10:00

Aula UMK

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom kierunków:

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie
 • Management
 • Economics

 

sobota 11 stycznia 2020

13:00

Aula UMK

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wręczenie dyplomów licencjackich absolwentom kierunków:

 • ekonomia
 • matematyka i ekonomia (dyplom z ekonomii)
 • finanse i rachunkowość
 • komunikacja i psychologia w biznesie
 • zarządzanie

 

sobota 18 stycznia 2020

9:30

Aula UMK

Wydział Nauk Historycznych

Kierunki:

 • archeologia
 • architektura informacji *
 • archiwistyka i zarządzanie
 • dokumentacją
 • etnologia – antropologia kulturowa *
 • historia
 • historia sztuki *
 • studia skandynawsko-bałtyckie
 • wojskoznawstwo
 • zarządzanie informacją i bibliologia *

* również te, które z dniem 01.10.2019 zostały przeniesione na inne wydziały

 

piątek 6 grudnia 2019

12:00

Aula Collegium Humanisticum

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Kierunki:

z dawnego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna *
 • politologia
 • stosunki międzynarodowe

* również te, które z dniem 01.10.2019 zostały przeniesione na inne wydziały

 

sobota 18 stycznia 2020

12:30

Aula UMK

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunki:

 • audiofonologia
 • dietetyka
 • elektroradiologia
 • fizjoterapia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo
 • zdrowie publiczne

 

sobota 14 grudnia 2019

dwie tury

Aula A i B, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska, budynek A

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kierunki:

z dawnego Wydziału Nauk o Ziemi:

 • geografia
 • geoinformacja środowiskowa
 • gospodarka przestrzenna
 • sport i wellness
 • studia miejskie
 • Tourism Management
 • turystyka i rekreacja

 

sobota 25 stycznia 2020

11:00

Aula UMK

Wydział Prawa i Administracji

Kierunki:

 • prawo
 • administracja
 • doradztwo podatkowe
 • prawo ochrony środowiska

 

sobota 30 listopada 2019

10:00

Aula UMK

Wydział Sztuk Pięknych

Kierunki:

 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • krytyka artystyczna
 • ochrona dóbr kultury
 • grafika
 • malarstwo
 • rzeźba
 • sztuka mediów i edukacja wizualna

 

piątek 3 kwietnia 2020

11:00

Wydział Teologiczny

Kierunki:

 • teologia
 • nauki o rodzinie
 • organizacja opieki nad osobą starszą

 

czwartek 28 listopada 2019

16:00

Aula WT

pozostałe wiadomości