ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Systemów Politycznych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 202, Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2123
e-mail: piotr.siemiatkowski@umk.pl
www: https://www.wnopib.umk.pl/katedra-systemow-politycznych/pracownicy/
ORCID: 0000-0002-9897-3139

Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2023/2024:
piętki w godz. 11:15–12:15
Zobacz profil w Bazie Wiedzy