ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Michał Piechowicz
adiunkt
Katedra Studiów Europejskich, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 217
tel.: 56 611 21 63
e-mail: piechowicz@umk.pl
www: http://www.michalpiechowicz.pl
ORCID: 0000-0001-9501-3696

Terminy konsultacji:
kontakt email

Zobacz profil w Bazie Wiedzy