ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Maciej Siwicki, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Studiów Strategicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 211
tel.: +48-566112159
e-mail: msiwicki@umk.pl
www: https://www.wnopib.umk.pl/katedra-studiow-strategicznych/pracownicy/dr-hab-maciej-siwicki-prof-umk/
ORCID: 0000-0002-3120-0211

Najbliższy dyżur odbędzie się w piątek (17.06.) od godziny 14:00 do 15:00. W przypadku konieczności kontaktu w innym terminie proszę o wiadomość przez MS Teams. Link do grupy:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a809ee5900843414e9691bd2acdeb74c5%40thread.tacv2/Kontakt?groupId=7c401ed2-8b9d-41fd-bbec-493c79ba6064&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Zobacz profil w Bazie Wiedzy