ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Maciej Siwicki, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Studiów Strategicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 211
tel.: +48-566112159
e-mail: msiwicki@umk.pl
www: https://www.wnopib.umk.pl/katedra-studiow-strategicznych/pracownicy/dr-hab-maciej-siwicki-prof-umk/
ORCID: 0000-0002-3120-0211

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
piątek w tyg. parzystych w godz. 11:00–12:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy