ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Maciej Siwicki, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Studiów Strategicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 211, Stefana Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-566112159
e-mail: msiwicki@umk.pl
www: https://www.wnopib.umk.pl/wydzial/pracownicy-naukowi-wnopib/?id=81024900
ORCID: 0000-0002-3120-0211

Zainteresowania:
Doktor habilitowany nauk prawnych. Zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł Lex/Legum Magister (LL.M.) uzyskał na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem za pracę pt. "Werbung im Rundfunk und Internet".
Ekspert zewnętrzny Komitetu Kierowniczego Katedry "Cycles of Life and Elder People" na Uniwersytecie La Laguna (ULL) na Teneryfie (Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania).

W dorobku naukowym posiada ponad sześćdziesiąt siedem prac z prawa nowych technologii, z szczególnym zwróceniem uwagi na prawo karne komputerowe, funkcjonowanie środków społecznego przekazu w Polsce oraz prawne aspekty ochrony własności intelektualnej. Jest autorem trzech monografii pt. „Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie: aspekty prawnokarne”, Warszawa: 2011, „Cyberprzestępczość”, Warszawa 2013 oraz Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw w handlu internetowym oraz bankowości elektronicznej, Toruń 2018.

Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2023/2024:Terminy konsultacji:
Dyżury w czwartki w godzinach 14 45 do 15 00, 16 30 do 17 00 oraz w piątki od 9 30 do 9 45 w sali 211.

W dniu 28.03.2024 (Wielki Czwartek) dyżur tylko on-line na platformie MSTeams po uprzednim umówieniu mailowym.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy