ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Maciej Siwicki, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Studiów Strategicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 211, Stefana Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-566112159
e-mail: msiwicki@umk.pl
www: https://www.wnopib.umk.pl/wydzial/pracownicy-naukowi-wnopib/?id=81024900
ORCID: 0000-0002-3120-0211

Zainteresowania:
Doktor habilitowany nauk prawnych. Zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł Lex/Legum Magister (LL.M.) uzyskał na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem za pracę pt. "Werbung im Rundfunk und Internet".
W dorobku naukowym posiada ponad sześćdziesiąt siedem prac z prawa nowych technologii, z szczególnym zwróceniem uwagi na prawo karne komputerowe, funkcjonowanie środków społecznego przekazu w Polsce oraz prawnych aspekty ochrony własności intelektualnej. Jest autorem trzech monografii pt. „Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie: aspekty prawnokarne”, Warszawa: 2011, „Cyberprzestępczość”, Warszawa 2013 oraz Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw w handlu internetowym oraz bankowości elektronicznej, Toruń 2018.

Dyżur w sesji poprawkowej:
piątek 15.09 w godz. 13:00–14:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy