Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Informacja dla studentów I roku

Szanowni Studenci I roku!!!

Spotkanie ze studentami I roku:

Zapraszamy na spotkania organizacyjne ze studentami pierwszych lat prowadzonych na Wydziale Nauk o Polityce
i Bezpieczeństwie, które odbędą się 4 października 2021 r. w AULI MAGNA na Wydziale Teologicznym
przy ul. Gagarina 37 w Toruniu wg poniższego harmonogramu:

Nazwa kierunku Godzina spotkania*
bezpieczeństwo wewnętrzne

I, II stopnia

10:00 – 11:00
politologia I, II stopnia, stosunki międzynarodowe I, II stopnia, bezpieczeństwo narodowe I stopnia 11:30 – 12:30

 

* Spotkania odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Przy wejściu należy zdezynfekować dłonie. W budynku Wydziału Teologicznego obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa.

Plan spotkania znajdziecie Państwo tutaj

Odbiór legitymacji:

Legitymacje będą wydawane w pierwszych tygodniach października, po złożeniu przez studentów ślubowania w systemie USOS od 1 października 2021 roku.

pokój 130 bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

politologia I, II stopnia

pokój 125 bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia

bezpieczeństwo narodowe I stopnia

stosunki międzynarodowe I, II stopnia

International Poitics and Diplomacy

Godziny dyżurowania dziekanatów:

Dla studentów studiów stacjonarnych:
poniedziałek-czwartek w godz. 9:00-13:30 z przerwą w godz. 11:00-11:30
W piątek dziekanaty są nieczynne dla studentów.

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku studiów I i II stopnia na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie  rozpoczną się 5 października 2021 r. zgodnie z planem zamieszczonym na stronie naszego Wydziału

Rejestracja na zajęcia

Instrukcję rejestracji na zajęcia znajdziecie Państwo tutaj

Rejestracja na zajęcia na semestr  zimowy 2021/22 dla I roku studentów studiów stacjonarnych (I i II stopnia) rozpoczyna się:

4 października 2021 r. :

 Rejestracja na zajęcia fakultatywne

linki do rejestracji:

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=2700000019
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0000000000&sessionExpiredDecision=ok