Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pomoc materialna

Przewodniczący Komisji Stypendialnej UMK – Patryk Groszyk

Skład Orzekający Komisji Stypendialnej na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w roku akademickim 2022/2023:

mgr Renata Galij – w-ce przewodnicząca
Sandra Głowacka – studentka kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (III rok) – członek
Wiktoria Król – studentka kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (III rok) – członek
Marta Banasiak – studentka kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (I rok II stopień) – członek

Dyżury Komisji Stypendialnej:

Poniedziałek – w godz. 8:00–11:00 – pok. 123; w godz. 10:00–13:00 – pok. 124
Wtorek – w godz. 10:00–13:00 – pok. 123 i pok. 124
Środa – w godz. 13:00–15:00 – pok. 123; w godz. 10:00–13:00 – pok. 124
Czwartek – w godz. 10:00–13:00 – pok. 123 i pok. 124
Piątek – w godz. 10:00–13:00 – pok. 123 i pok. 124

Komisja w obecnym składzie powołana została na okres od 1. października 2022 r. do 30. września 2023 r.

ul. Stefana Batorego 39L
87-100 Toruń
tel. 56 611-21-15

Pracownik dziekanatu WNoPiB zajmujący się pomocą materialną dla studentów – mgr Renata Galij (e-mail: renata.galij@umk.pl, pokój 124, tel. 56-611-21-15)

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów dostępne są na stronie: www.stypendia.umk.pl