Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pomoc materialna

Skład Orzekający Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2021/2022

mgr Renata Galij – pracownik dziekanatu WNoPiB
Kinga Bombała – studentka III-go roku bezpieczeństwa wewnętrznego
Sandra Głowacka – studentka II-go roku bezpieczeństwa wewnętrznego

ul. Stefana Batorego 39L
87-100 Toruń
tel. 56 611-21-15

Pracownik dziekanatu WNoPiB zajmujący się pomocą materialną dla studentów – mgr Renata Galij (e-mail: renata.galij@umk.pl, pokój 124, tel. 56-611-21-15)

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów dostępne są na stronie: www.stypendia.umk.pl