Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym – analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych

Projekt badawczy realizowany w ramach konsorcjum naukowego utworzonego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Wrocławski.

Panel:
HS6 –  Człowiek i życie społeczne

HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
HS6_14: Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska i społeczeństwo

Kierownik projektu:
dr hab. Anna Dorota Pacześniak (UWr)

Członkowie zespołu badawczego z ramienia UMK:
Dr Barbara Brodzińska-Mirowska, dr Maria Wincławska, Krystian Witt (asystent badawczy)

Opis projektu
Informacja o projekcie
Strona internetowa projektu