Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Granty badawcze

Granty badawcze Narodowego Centrum Nauki

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011


Grant badawczy – „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – zadanie finansowane z budżetu państwa


Grant w programie „Rozwój Czasopism Naukowych” – zadanie finansowane z budżetu państwa