ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Reflect Lab – Supporting lecturers in applying inquiry based learning

WPiSM jest członkiem zespołu realizującego międzynarodowy projekt pt. Reflect Lab – Supporting lecturers in applying inquiry based learning (Erasmus+ Strategic partnership in the field of higher education, EC Project Number 2016-1-DE01-KA203-002891; Action TypeKA203 – Strategic Partnerships for higher education). ReflectLab realizowany jest wspólnie z Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi (Rumunia), The Manchester Metropolitan University (W. Brytania), Universidad de La Laguna (Hiszpania) oraz z głównym beneficjentem programu Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover. WPiSM (kierownik M. Siwicki) został zaproszony, a następnie włączony do współpracy (2016 r.), co świadczy o niekwestionowanej pozycji międzynarodowej jednostki. Założeniem projektu jest opracowanie naukowe autorskiej, innowacyjnej struktury nauczania opartej na zapytaniach (Inquiry Based Learning) w celu stworzeniu nowych narzędzi edukacyjnych dla europejskich uniwersytetów. Projekt ma przyczynić się do modyfikacji sposobu nauczania na uniwersytetach przez zwiększenie nacisku na samodzielne zdobywanie wiedzy oraz stymulowanie samodzielnego kształtowania przez studentów własnych poglądów politycznych i społecznych. W tym celu biorący udział w projekcie będą zobowiązani m.in. do uczestnictwa w kursach (także za granicą), w celu zmiany lub modyfikacji ich sposobu nauczania oraz poznawania oryginalnych narzędzi kształcenia. Celem projektu jest oddziaływanie jednostki na rozwój społeczeństwa w dłuższym przedziale czasowym, a także zwiększanie innowacyjności gospodarki poprzez lepsze przygotowanie absolwentów do oczekiwań pracodawców. Stąd konieczne będzie także zaangażowanie innych szkół wyższych oraz władz lokalnych i państwowych w promowanie skuteczniejszych metod nauczania i zdobywania wiedzy.

Ulotka informacyjna

Reflect lab. Członkowie zespołu