Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Wnioski o sfinansowanie działalności naukowej

  1. Wniosek o zgodę na sfinansowanie udziału w wydarzeniu naukowym (DOC) (PDF)
  2. Wniosek o zgodę na sfinansowanie działania związanego z utrzymaniem potencjału badawczego (DOC) (PDF)
  3. Wniosek o zgodę na sfinansowanie wyjazdu służbowego w związku z pełnioną funkcją lub powierzonym przez Dziekana zadaniem (DOC) (PDF)